ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว


 ผมชื่อ นาย พิทยา  บุญนำ ม5/1 เลขที่17 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เกิดวันที่2 ธันวาคม 2542
 บ้านโพนเขวา อำเภอเมือง ตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 40/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น