วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

     ประวัติของผม ชื่อ นายพิทยา บุญนำ  อายุ 17 ปี ปัจจุบัน เรียนอยู่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
บ้านโพนเขวา อำเภอเมือง ตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 40/1
ปัจจุบัน ผมได้เรียนจบเอก โท ตรี  จัตวา ที่กรุงรอนด้อน  สาขา อ๊อกเหล็ก  เเละได้ประกอบอาชืพเป็นช่างเชื่อมที่โรงกึ่ง กระผมเป็นลูกคลึ่ง พ่อผมอยู่หมู่ 1 ส่วนเเม่ผมอยู่หมู่ 2  เเละผมอยู่หมู่ 3  เเฮ๊...... ไม่ใช่
ผมอยู่หมู่2

     ปัจจุบันผมขับเเรมโบบิ๊กกินี๊ เเละส่วนใหญ่ผมหมกมุ้นอยู่กับ วัว เพราะผมเป็นคนเลี้ยงวัว เเฮ๊...ไม่ใช่
ผมล้อเล่น

     ปัจจุบันผมมีเพื่อนชื่อว่าต้น ซึ่งเป็นหัวหน้าห้อง ม5/1
                                   นี้คือรูปเพื่อนผม
                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น